Begeleidingsvormen

Begeleidingsvormen naast holistische massage


Kenmerkend voor mijn manier van werken is dat ik altijd uitga van jouw verhaal, jouw vragen en jouw thema's die op dit moment spelen. Al luisterend ervaar ik meestal snel welke begeleidingsvorm bij jou zou passen. Soms is dat A.I., zoals in de inleiding beschreven, soms is dat systemisch werken en in andere gevallen gebruik ik methodes en technieken die ik in de loop van de tijd zelf als positief werkend heb ervaren. Maar het blijven werkmodellen. Ik zal ze gebruiken om ervaringen te kunnen plaatsen en begrijpen maar altijd als middel, nooit als doel.

De coaching rond de holistische massage zit in het gesprek voorafgaand en na de massage. Tijdens de massage zelf werken we veel in stilte, tenzij reacties van je lichaam vragen oproepen.

Hiernaast een aantal van de basismodellen waarmee ik werk. Als je op de items klikt, opent een website met meer informatie.

' Your dream doesn't have an expiration date.

Take a deep breath and try again!'

K.T.Witten 2013